Wystawa45 lat temu zadecydowano o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie

Ponad 1 mld złotych zebrano na poczet odbudowy Zamku Królewskiego w latach 1971-1984,
w tym samym czasie ponad 800 tysięcy dolarów wpłynęło na konto Obywatelskiego
Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Wszystkie te pieniądze pochodziły
ze składek społecznych i datków Polonii. Niezwykle istotny był również wkład pracy blisko
100 tysięcy wolontariuszy, którzy przepracowali tysiące godzin na poczet odbudowy Zamku.
Jednym z nich był Bronisław Komorowski, przyszły prezydent RP, który od 18 maja do 30
października 1971 r. przepracował w ten sposób 373 godziny.

 

 

 

Decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego zapadła 45 lat temu - 20 stycznia 1971 r. Tego
dnia Sejm przegłosował decyzję o wskrzeszeniu Zamku. Powołano Obywatelski Komitet
Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, którego inauguracyjne posiedzenie odbyło
się 26 stycznia 1971 r. Wykonanie robót zlecono Pracowni Konserwacji Zabytków,
generalnym projektantem mianowano - prof. Jana Bogusławskiego, a uprawnienia do
zatwierdzania projektów otrzymała Komisja Architektoniczno-Konserwatorska pod
kierownictwem prof. Jana Zachwatowicza.
Ogromną rolę przy podejmowaniu decyzji, a następnie w realizacji odbudowy Zamku odegrał
prof. Stanisław Lorentz, muzealnik, historyk sztuki, w latach 1935-1982 dyrektor Muzeum
Narodowego w Warszawie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i pierwszy prezes
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. W pracę nad odbudową Zamku Królewskiego
zaangażował się cały naród, który wsparł ten projekt pracą własną oraz zasobami
pieniężnymi.
30 sierpnia 1984 roku dokonano uroczystego otwarcia Zamku Królewskiego po odbudowie ze
zniszczeń powstałych podczas II wojny światowej, jednak prace wykończeniowe trwały
jeszcze kilka lat. Ostatecznym zwieńczeniem odbudowy było otwarcie w 2009 roku
odtworzonych Arkad Kubickiego.
Osoby chcące poznać całą historię odbudowy Zamku Królewskiego, zapraszamy do 29 lipca
2016 r. na plac Zamkowy, gdzie na wysokości wieży kościoła św. Anny można oglądać
wystawę „Fenomen społecznego czynu odbudowy”, której celem jest przypomnienie, jak
doszło po podjęcia decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, a także
pokazanie ogromnego zaangażowania społecznego w odbudowę Zamku.
Specjalnie dla osób, które nie będą mogły dotrzeć na miejsce prezentacji, wystawa „Fenomen
społecznego czynu odbudowy” jest dostępna w Internecie pod adresem www.wystawa-
zamek.pl przez najbliższy rok.

Wystawę zrealizowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie we
współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i
Rzeczypospolitej oraz Towarzystwem Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz i Bielany.
Wystawę sfinansowano ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg oraz ArcelorMittal
Warszawa Sp. z o.o..

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.