Z okazji 98. rocznicy urodzin i 75. rocznicy śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 10 kwietnia 2019 r. Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy zorganizowała konferencję „Krzysztof Kamil Baczyński – poeta i żołnierz czasu «spełnionej Apokalipsy”. W spotkaniu uczestniczyła licznie młodzież szkolna.

IMG 2330

Konferencję rozpoczął biograf Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Wiesław Budzyński, który powiedział taki poeta, jak Baczyński rodzi się raz na 150 lat. Obecnie czekamy na nowego Baczyńskiego. Podkreślał, Kamil Baczyński był nie tylko wielkim poetą, ale też patriotą. Jego twórczość i życie to jedność słowa i czynu – poeta poszedł walczyć. „Dla pokoleń powojennych był symbolem walki o wolność, jak Słowacki – poetą na trudne czasy, krzepiącym w chwilach trudnych” – mówił Wiesław Budzyński. Jak dodał, w świadomości Polaków II połowy XX w. Baczyński urósł do rangi księcia poetów, wyrazistego symbolu wojennego pokolenia. W opinii Wiesława Budzyńskiego to twórca ciągle aktualny, uwrażliwia na słowo szczególnie w czasach panoszącej się nowomowy, „okradającej nas z uroków i walorów polszczyzny”. „Poezja Baczyńskiego jest naszym skarbem narodowym, który należy pielęgnować i zachować dla przyszłych pokoleń – przekonywał biograf poety. Apelował do Senatu o ustanowienie roku 2021 Rokiem Baczyńskiego 

 Z kolei prof. Wojciech Kudyba z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mówił - „Wielka poezja jest świadectwem, wyznaniem i wezwaniem”. Podkreślił, że według Baczyńskiego podstawowym obowiązkiem poety jest sprostanie rzeczywistości, wiersz musi zmierzyć się z doświadczeniem zła i cierpienia. „Baczyński jest marzycielem. W poruszających lirykach zapisuje nie tylko swoje pragnienia, ale także, być może, ukryte tęsknoty nas wszystkich” – ocenił prof. Wojciech Kudyba.

IMG 0654


„„Jak uczyć o tych, którzy kochali wielkie sprawy głupią miłością? Uczę o Baczyńskim” – mówiła Ewa Skrońc-Bielak, nauczycielka Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie. Podzieliła się swoimi doświadczeniami w propagowaniu edukacji patriotycznej, opartej na twórczości poetów i pisarzy pokolenia Kolumbów.
Dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Mariusz Olbromski przypomniał wspomnienia Iwaszkiewiczów o pobytach Baczyńskiego w Stawisku. Jak podkreślił, dom Iwaszkiewiczów był dla poety miejscem schronienia, tworzenia i zadumy.

IMG 0644 2

 

O pobycie Baczyńskiego na Šolcie, wyspie w środkowej Dalmacji, w latach 1937–38 mówił kompozytor Mateusz Jarosz, autor muzyki do 30 wierszy poety.
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się też z prezentacją znanego aktora teatralnego i filmowego Olgierda Łukaszewicza „W hołdzie Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu – wspomnienie warty poetyckiej”.
Wszyscy uczestnicy konferencji bardzo wyraźnie akcentowali potrzebę uczczenia pamięci poety pomnikiem w jego rodzinnym mieście, dla którego oddał swoje młode życie. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, które od kilku lat lobbuje za wzniesieniem pomnika w Warszawie, z wielką radością przyjęło do wiadomości fakt, że Rada m.st. Warszawy podjęła jednogłośnie uchwałę o uczczenie pomnikiem K.K. Baczyńskiego na 100-lecie jego urodzin, które przypada 22 stycznia 2021 roku.

 

IMG 0657IMG 0660

IMG 0666 1

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.