kwiatyW 80 rocznicę mianowania Komisarycznym Prezydentem m. st. Warszawy oraz w 70 rocznicę powołania na stanowisko Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy Stefana Starzyńskiego - społeczność Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz Prezydent m. st. Warszawy dedykuje tegoroczny XXXI Konkurs "Warszawa w kwiatach i zieleni 2014" Prezydentowi Stefanowi Starzyńskiemu, który pragnął by Warszawa stała się miastem kwiatów i zieleni.

Tradycyjnie już organizatorami konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Prezydent m. st. Warszawy. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy m. st. Warszawy oraz instytucje i firmy, prowadzące działalność na terenie Warszawy.

Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi balkonów, loggii, okien, ogródków przydomowych, jak i terenów użyteczności publicznej (np. placów, parków, ogrodów jordanowskich, kawiarni, restauracji, kościołów, przedszkoli ). Do konkursu zapraszane są również osiedla mieszkaniowe (spółdzielnie i wspólnoty, jak również budynki komunalne). Oceniane będą tylko ukwiecenia ogólnodostępne, a spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oceniane będą jako całość.

Zasady udziału w konkursie

Właściciel lub opiekun obiektu z dzielnicy Bielany lub Żoliborz m.st. Warszawa, który planuje wziąć udział w konkursie wypełnia KARTĘ ZGŁOSZENIA, która dostępna będzie na stronie internetowej www.tpw-zb.pl, stronie www.warszawawkwiatach.pl lub którą można pobrać osobiście w siedzibie TPW Oddział – Żoliborz-Bielany przy ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2 od poniedziałku do czwartku włącznie w godzinach 11.00-13.00 lub 17.00-18.30 i wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z 2 zdjęciami obiektu nagranymi na płycie CD lub DVD dostarcza w zamkniętej kopercie lub wysyła na adres Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa w terminie do 21 czerwca 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego, a w przypadku dostarczenia osobistego potwierdzona data dostarczenia do siedziby na plac Zamkowy). Zdjęcia wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową można również przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy - tpwsekretarz@hotmail.com także w terminie do 21 czerwca 2014r.

Ważne:

1. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG (dłuższy bok min. 1600 pikseli) lub jako odbitki (min. 10x15);
2. Zdjęcia muszą zawierać wyraźnie zapisany adres obiektu.
3. W konkursie nie mogą wziąć udziału: kompozycje ze sztucznych kwiatów i obiekty zaniedbane pod względem ogrodniczym.

Zasady wyłaniania obiektów do nagrody

Przesłane w terminie do 21 czerwca 2014 roku KARTY ZGŁOSZENIA wraz ze zdjęciami obiektu przejdą ocenę formalną polegającą na weryfikacji poprawności wypełnienia karty zgłoszenia oraz spełnieniu warunków regulaminu konkursu.
W terminie do 04 lipca 2014r. komisja konkursowa dokona nominacji zgłoszonych do konkursu obiektów. W pracach konkursowych przy nominowaniu obiektów uczestniczyć będą przedstawiciele TPW Oddział Żoliborz-Bielany.
W terminie od 07 do 11 lipca 2014r. komisja konkursowa osobiście zwizytuje nominowane obiekty w celu wyłonienia laureatów konkursu.

W terminie do 19 lipca 2014r zostaną ogłoszone wyniki XXXI. edycji konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”.

Komisja konkursowa

Komisję Konkursową powołuje Zarząd Główny TPW, przy czym liczyć będzie ona nie więcej niż 7 członków, w tym 2 przedstawicieli m.st. Warszawy wskazanych przez Prezydenta m. st. Warszawy.

Nagrody

Nagrody przyznawane będą w 5 kategoriach:

1. Balkonów, logii i okien;
2. Ogródków przydomowych;
3. Budynków i terenów użyteczności publicznej;
4. Osiedli mieszkaniowych;
5. Innych form zieleni miejskiej.

Rodzaje nagród:

1. Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany, w przypadku obiektów zlokalizowanych na terenie dzielnicy Bielany i Żoliborz;
2. Nagrody Zarządu Głównego TPW przyznawane na szczeblu ogólnomiejskim;
3. Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy przyznawane na szczeblu ogólnomiejskim.

Ponadto:

1 Nagroda Specjalna im. Stefana Starzyńskiego za ukwiecenie obiektu w kolorystyce m.st. Warszawy (barwy żółta i czerwona);
2. Nagroda „Mister Kwiatów” za całościowe ukwiecenie budynku.
3. Nagroda Specjalna Warszawska Zarządu Głównego TPW za szczególne zasługi na rzecz konkursu i krzewienia jego idei.

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali 4 października 2014r.
Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie!
Koordynatorem konkursu z dzielnicy Bielany jest pani Ewa Maniszewska tel. 506 500 398, z dzielnicy Żoliborz pani Sławomira Pieńkowska tel. 501 743 932..
Zachęcamy do obejrzenia filmiku o ubiegłorocznym konkursie:


Źródło: tpw.org.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.