Na terenie Dzielnicy Bielany znajduje się Rezerwat „Las Bielański” - jeden z nielicznych na świecie i unikatowy w skali Europy obiekt przyrodniczy, reprezentującym fragment naturalnej, puszczańskiej przyrody w granicach wielkiego miasta. Jako zabytek przyrody jest on porównywalny z najcenniejszymi zabytkami architektury.

(…) Rezerwat przyrody „Las Bielański” winien być żywą reklamą troski władz dzielnicy i miasta o stan przyrody oraz magnesem przyciągającym turystów (…) Źródło: http://www.lasbielanski.waw.pl/
Rezerwat „Las Bielański” jest skarbem naszej Dzielnicy, o który należy szczególnie dbać. Tymczasem z niepokojem obserwujemy narastanie zachowań i działań niszczących Rezerwat. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest nasz projekt - rok 2015 rokiem Rezerwatu „Las Bielański”. Pragniemy w ten sposób przywrócić świadomości mieszkańców, władz, instytucji, obecność, znaczenie i potrzebę szczególnej ochrony tego obiektu.

Wyznaczono następujące cele:

  • zachowanie unikatowej fauny i flory Rezerwatu poprzez zapobieganie niekorzystnym oddziaływaniom antropopresji oraz czynników biotycznych i abiotycznych na Las Bielański i ich ograniczenie,
  • zinwentaryzowanie, zobrazowanie i rozpowszechnienie wiedzy o Rezerwacie i jego wpływie na strukturę i stan Dzielnicy Bielany i aglomeracji warszawskiej,
  • promocja Dzielnicy Bielany.

Cele te pragniemy osiągnąć poprzez:

  • zintegrowanie środowisk i instytucji, którym bliskie są idee ochrony przyrody, samorządności, działania na rzecz zachowania Lasu Bielańskiego,
  • edukację przyrodniczą i obywatelską,
  • rozpowszechnianie wiedzy o unikatowym charakterze Rezerwatu „Las Bielański”,
  • opracowanie i wdrożenie corocznych działań informacyjnych, edukacyjnych, społecznych na rzecz Rezerwatu.

Z radością informujemy, że projekt zyskał poparcie Samorządów Mieszkańców: „Stare Bielany”, „Wawrzyszew”, „Wrzeciono”, „Wólka Węglowa”. Dziękujemy za to i wierzymy, że wspólnie działając przyczynimy się do ochrony i zachowania świetności „naszego” Lasu.

Koordynatorzy projektu - Ewa Maniszewska, Rafał Krupa

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.