Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych ze szkół w Dzielnicy Bielany i Żoliborz m.st. Warszawa do udziału w II edycji konkursu fotograficznego zatytułowanego „Portret ulicy”.  Na prace czekamy do końca maja 2015r. Najlepsze pracy zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.  konkurs fotograficzny plakat
REGULAMIN Konkursu fotograficznego - II Edycja
Temat konkursu: „Portret ulicy”

Termin konkursu: kwiecień-czerwiec 2015 r.

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany, ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, Warszawa, e-mail: biuro@ tpw-zb.pl, www.tpw-zb.pl.

Uczestnicy konkursu: Uczniowie szkół gimnazjalnych i ogólnokształcących (w tym niepublicznych) z terenu dzielnic m.st. Warszawy Żoliborz i Bielany

Cel konkursu: popularyzowanie sztuki fotografowania, propagowanie kultury, historii obu dzielnic oraz ich promocja, a także kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży;

Terminy i tryb zgłaszania prac konkursowych:

Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 zdjęcia w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym lub przesłane na adres e-mail: biuro@tpw-zb.pl Zdjęcia powinny:

 • dotyczyć obiektów zlokalizowanych na terenie dzielnic m.st Warszawy Żoliborz, Bielany;,
 • być opatrzone krótkim opisem sfotografowanego obiektu (lokalizacja obiektu, nazwaobiektu, jeśli jestnazwa),
 • być podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą gimnazjum.

Prace można składać do końca maja 2015 r. poprzez

 • wysłanie pocztą na adres Organizatora - TPW Oddział Żoliborz-Bielany, ul. MariiKazimiery20, lok nr2,

01-641 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny - II Edycja

 • osobiście w siedzibie Organizatora przy ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, od poniedziałku do czwartku w godz. 17.00-18.00 lub w sekretariatach swoich szkół.

Ważne: do pracy musi być załączony wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.tpw-zb.pl. Uczestnicy przesyłający prace pocztą elektroniczną muszą dostarczyć w/w formularz do szkół lub siedziby TPW.

Prawa autorskie - wykorzystanie zdjęć: Wszyscy uczestnicy konkursu, poprzez swój udział w konkursie, udzielają nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji Organizatora.

Jury konkursu: Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora pod przewodnictwem pani Joanny Radziejewskiej:

Patronat: Pan Tomasz Mencina- Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Nagrody: Organizator przewiduje nagrody: nagrodę główną, nagrody: drugą i trzecią oraz wyróżnienia.
Harmonogram konkursu:

7 kwiecień- 31 maj 2015 r. - zgłaszanie przez uczestników prac konkursowych;

01-06 czerwca 2015 r. - trwają prace jury konkursu;

08-10 czerwca 2015 r.- ogłoszenie wyników konkursu na stronie Organizatora www.tpw-zb.pl i na stronach Urzędów
Dzielnic Bielany i Żoliborz m.st. Warszawy oraz w szkołach;

15-20 czerwca 2015 r.-uroczyste wręczenie nagród połączone z ekspozycją wybranych przez jury prac konkursowych.
Postanowienia końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych
  zdarzeń mających wpływ na przebieg i organizację konkursu.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na www.tpw-zb.pl oraz w gimnazjach i liceach
  (tablice ogłoszeń) Bielan i Żoliborza.

Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie!

Warszawa, 02.04.2015 r.                                                                                                                               

Joanna   Radziejewska

Pan Krzysztof Bugla - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
TPW Oddział Żoliborz-Bielany
Karta zgłoszeniowa do pobrania - KARTA ZGŁOSZENIOWA

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.