15 kwietnia 2014 roku Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjęła stanowisko o ogłoszeniu roku 2015 Rokiem Rezerwatu Las Bielański. Odbyło się to z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany oraz Samorządów Mieszkańców: „Stare Bielany", „Wrzeciono", „Wawrzyszew", „Wólka Węglowa". Rada Dzielnicy z pewną nieśmiałością podeszła do podjęcia tego stanowiska, bo jej zdaniem, na terenie Bielan jest wiele innych, bardziej istotnych spraw, niż popularyzacja i dbałość o ten rezerwat przyrody.

 

Ba, jeden z radnych stwierdził, że powinno się wyciąć rezerwat i dzielnica zyskałaby atrakcyjny grunt pod budownictwo mieszkaniowe. Mimo to i dzięki kilku ówczesnym radnym, w tym pani Ewy Maniszewskiej, pani Ilonie Soi-Kozłowskiej, Joannie Radziejewskiej i Annie Czarneckiej stanowisko podjęto.

W uzasadnieniu do stanowiska zawarto apel skierowany do placówek oświatowych i naukowych na terenie Dzielnicy Bielany, organizacji społecznych i gospodarczych, samorządów oraz wszystkich mieszkańców Warszawy o podejmowanie inicjatyw uświadamiających mieszkańcom potrzebę ochrony Lasu Bielańskiego oraz popularyzujących wiedzę, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
o jego szczególnych walorach.

Dlaczego warto zajmować się terenem rezerwatu Las Bielański? Zacytuję fragment książki wydanej dawno, bo w 1982r. napisanej pod redakcją pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk Tadeusza Bauma i Przemysława Trojana, cytuję:

„Stolica Polski obdarowana została przez naturę skarbem niespotykanym w żadnym innym mieście Europy. Las Bielański jest bowiem:

  1. najstarszym reliktem Warszawy, obszarem puszczańskiego terenu, na którym powstało miasto;
  2. jedynym w stolicy zachowanym w formie niemal niezmienionej krajobrazem doliny Wisły z tarasem górnym, skarpą i tarasami wydmowym i zalewowym, zgrupowaniami wiekowych dębów i starych sosen, partiami grabowymi, olszyn i wiązów;
  3. jedyną w swoim rodzaju przestrzenno-architektoniczną dominantą w panoramie miasta (……)
  4. (…)
  5. największym skupiskiem zieleni wysokiej w obrębie zabudowy Warszawy.

22 października 2014 roku odbyła się z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy konferencja zatytułowana „Las Bielański i jego znaczenie”. Merytoryczną część konferencji zapewnili - dr Jan CHOJNACKI Wydział Biologii UW, prof. dr hab. Maciej LUNIAK Muzeum i Instytut Zoologii PAN, prof. dr hab. Stanisław MIŚCICKI Wydział Leśny SGGW.

Dzięki uprzejmości profesora Macieja Luniaka TPW Oddział Żoliborz-Bielany dysponuje w wersji elektronicznej podsumowaniem tej bardzo ciekawej konferencji, autorstwa profesora Luniaka.           

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.